Pelaburan Emas Patuh Syariah Wajib Menjadi Pilihan Utama Dalam Melabur

Pelaburan emas patuh syariah merujuk kepada pelaburan dalam emas yang mematuhi prinsip-prinsip syariah Islam. Ini bermakna bahawa pelaburan emas tersebut tidak melibatkan unsur-unsur riba (faedah), maisir (judi), gharar (ketidakpastian), atau muamalat yang tidak jelas.

Beberapa cara untuk melabur dalam emas patuh syariah termasuklah melalui skim simpanan emas patuh syariah yang ditawarkan oleh bank Islamik atau melalui membeli emas fizikal seperti jongkong emas atau dinar emas.

pelaburan-emas
kredit : https://images.app.goo.gl/DrhjQiZSPiSZWWNV8

Senarai Pelaburan Emas Patuh Syariah

Berikut adalah beberapa contoh pelaburan emas patuh syariah yang boleh dipertimbangkan:

Public Gold - Public Gold menawarkan pelbagai jenis produk emas yang dipatuh syariah seperti dinar emas, syiling emas, dan wafak emas. Public Gold juga mempunyai sijil patuh syariah dari Amanie Advisors.

HelloGold - HelloGold ialah platform pelaburan emas digital yang patuh syariah. Mereka mempunyai sijil patuh syariah daripada Amanie Advisors dan menawarkan pelaburan emas dalam bentuk token emas.

Amanah Saham Bumiputera (ASB) - ASB ialah dana unit amanah yang dikendalikan oleh Permodalan Nasional Berhad (PNB). ASB menawarkan pelaburan dalam emas patuh syariah melalui Dana Al-Ilham.

Ar-Rahnu - Ar-Rahnu ialah skim gadai syariah yang menawarkan pelaburan emas patuh syariah. Pelabur boleh meletakkan emas mereka di Ar-Rahnu untuk mendapat pulangan secara berperingkat.

Wahed Invest - Wahed Invest ialah platform pelaburan patuh syariah yang menawarkan pelbagai jenis pelaburan termasuk pelaburan emas patuh syariah.


Antara kesemua platform tersebut, setakat ini aku cuma ada ASB dan pernah melabur dalam Wahed Invest juga. Dan Wahed Invest bagi aku antara platform yang sangat dijamin selamat dan boleh dipercayai.

Bukan itu sahaja korang boleh invest dan withdraw pada bila-bila masa sahaja. 

Kepentingan Melabur Dalam Pelaburan Emas Syariah

Melabur emas patuh syariah mempunyai beberapa kepentingan, antaranya:

1. Sesuai dengan prinsip syariah

Pelaburan emas patuh syariah mematuhi prinsip-prinsip syariah seperti larangan riba, spekulasi, dan gharar (ketidakpastian) yang sesuai dengan kepercayaan dan nilai-nilai agama Islam.

2. Potensi pulangan yang tinggi

Emas merupakan salah satu jenis pelaburan yang stabil dan mempunyai potensi pulangan yang tinggi dalam jangka panjang. Di samping itu, emas mempunyai nilai intrinsik yang tinggi dan dianggap sebagai alat perlindungan nilai yang baik terhadap inflasi dan ketidakstabilan ekonomi.

3. Diversifikasi portfolio

Pelaburan emas patuh syariah dapat membantu dalam diversifikasi portfolio pelaburan seseorang. Ini kerana emas mempunyai hubungan yang rendah dengan instrumen pelaburan lain seperti saham dan bon, oleh itu ia dapat membantu mengurangkan risiko kehilangan dana secara menyeluruh dalam portfolio pelaburan.

4. Pelaburan yang mudah

Pelaburan emas patuh syariah adalah salah satu pelaburan yang mudah diakses oleh pelabur, kerana ia boleh dilakukan melalui pelbagai platform pelaburan, seperti melalui bank, platform pelaburan digital, atau melalui kedai emas.

5. Berfungsi sebagai aset simpanan

Emas juga berfungsi sebagai aset simpanan yang baik kerana ia boleh disimpan dalam bentuk fizikal atau digital, dan ia boleh dijual pada bila-bila masa untuk menghadapi keperluan kecemasan kewangan.

Hukum Pelaburan Emas

Walau bagaimanapun, sebagai seorang Muslim, wajib kita mengetahui berkenaan hukum-hakam dalam pelaburan. 

HUKUM JUAL BELI EMAS SECARA ATAS TALIAN DAN PENYERAHAN KE DALAM AKAUN PEMBELI [Link]

Daripada kitab Fiqh al-Manhaji (6/72):

Apabila jual beli tersebut membabitkan dua jenis barangan berunsur riba yang berlainan jenis tetapi mempunyai illah riba yang sama (contohnya kedua-duanya dalam bentuk mata wang atau makanan), jual beli ini perlu memenuhi dua syarat bagi menjadikan jual beli tersebut sah dan bersih daripada unsur riba:

Akad berlaku secara lani. Akad tersebut mestilah tunai atau serta-merta, yakni akad tersebut tidak menyebut tempoh tertentu bagi penyerahan mana-mana barangan walaupun untuk tempoh yang singkat.

Penyerahan barangan berlaku di tempat memeterai akad.

Dalam keadaan ini, kedua-dua barangan tidak perlu mempunyai kadar yang sama. Bahkan dibenarkan jual beli secupak gandum dengan dua cupak barli, atau satu gram emas dengan lima gram perak.

Akad ini dan segala proses berikutnya adalah sah. Namun dengan syarat, tidak dinyatakan sebarang tempoh tertentu bagi penyerahan barangan dan penerimaan berlaku pada ketika itu.

Dalil bagi kes ini ialah hadith daripada Ubadah RA yang dinyatakan sebelum ini:


فَإِذَا اخْتَلَفَتْ هَذِهِ الأَصْنَافُ فَبِيعُوا كَيْفَ شِئْتُمْ إِذَا كَانَ يَدًا بِيَدٍ

Maksudnya: “Jika barang-barang ini berbeza, juallah mengikut kehendak kamu selagimana ia dilakukan dengan tangan dengan tangan.”Riwayat Muslim (4147)


Apa yang dimaksudkan dengan barang-barang dalam hadith ini ialah barangan berunsur riba yang dinyatakan oleh hadith-hadith dan yang seumpama dengannya. Apa yang dimaksudkan dengan berbeza dalam hadith ini ialah barangan yang digunakan sebagai bayaran dalam jual beli ini tidak sama dengan barangan yang dijual.

Apa yang dimaksudkan dengan “juallah mengikut kehendak kamu” ialah kamu dibenarkan berurusniaga dengan barangan ini jika ia bukan barangan yang sama dan tidak disyaratkan barangan tersebut mestilah sama.

Timbul persoalan, apakah penyerahan barang itu mesti dibuat secara fizikal atau boleh dengan cara maya seperti melalui akaun?


Jawapannya, kami berpendapat hukum penyerahan melalui akaun boleh dianggap sebagai satu bentuk penyerahan yang diterima. 

Ini berdasarkan keputusan Muzakarah Jawatankuasa Fatwa Majlis Kebangsaan Bagi Hal Ehwal Ugama Islam Malaysia Kali Ke-96 yang bersidang pada 13-15 Oktober 2011 telah membincangkan mengenai Parameter Pelaburan Emas, dan membuat keputusan, antara lain seperti berikut:

“Penyerahan barang belian (emas) hendaklah berlaku secara penyerahan hakiki ataupun kaedah muktabar yang boleh menggantikan penyerahan hakiki. Penyerahan barang belian yang muktabar akan membawa kesan sama seperti penyerahan hakiki, iaitu:

  • Berpindah dhaman (tanggungjawab jaminan) daripada penjual kepada pembeli.
  • Kemampuan pembeli untuk mendapatkan barang beliannya pada bila-bila masa tanpa ada halangan.”
Rujuk Kompilasi Pandangan Hukum Mesyuarat Muzakarah Jawatankuasa Fatwa Majlis Kebangsaan Bagi Hal Ehwal Ugama Islam Malaysia (ms. 81)


Majlis Majma’ al-Fiqh al-Islami bagi Rabitah al-Alam al-Islami kali ke-11 yang bersidang di Makkah pada tahun 19-26 Februari 1989H membincangkan isu taqabudh hakiki dan hukmi memutuskan bahawa dokumentasi transaksi dalam bentuk resit dan rekod akaun boleh diterima sebagai salah satu bentuk taqabudh yang sah dan diterima dalam Islam.

Justeru, apabila emas tersebut sudah didepositkan ke dalam akaun pembeli dan direkodkan di dalam sistem dan resit, yang mana pembeli boleh bila-bila masa, mengeluarkan emas tersebut dengan kuantiti berdasarkan dalam majlis akad atau kontrak, maka penyerahan sudah dianggap sempurna. Maka sah akad jual beli emas secara atas talian jika meraikan syarat ini.

Namun, disarankan agar sebelum membuat keputusan untuk melabur, pelabur perlu berunding dengan penasihat kewangan yang berkelayakan dan memahami sepenuhnya risiko dan keuntungan yang terlibat dalam pelaburan emas patuh syariah.

0 تعليقات

إرسال تعليق

Post a Comment (0)

أحدث أقدم