Kekosongan Jawatan Pengurus Kanan SESB

Kekosongan Jawatan Pengurus Kanan SESB

Maklumat & Syarat Permohonan
 • Warganegara Malaysia
 • Memiliki Ijazah Sarjana Muda dalam apa-apa bidang akademik dari Universiti-Universiti tempatan atau kelayakan yang diiktiraf setaraf dengannya oleh Kerajaan Malaysia
 • Lulus dengan kepujian dalam mata pelajaran Bahasa Melayu (termasuk Ujian Lisan) di peringkat Sijil Pelajaran Malaysia (SPM)
 • Telah berdaftar sebagai Pegawai Keselamatan & Kesihatan Pekerjaan dengan DOSH sekurang-kurangnya lima (5) tahun
 • Memiliki pengalaman bekerja dalam bidang Health, Safety & Environment sekurang-kurangnya tujuh (7) tahun
 • Sihat tubuh badan
 • Bersedia untuk kerap melaksanakan tugasan di luar kawasan
 • Boleh bekerja secara berpasukan dengan penyeliaan yang minima
 • Mempunyai lesen memandu dan memiliki kenderaan sendiri
Bidang Tugas
 • Mengetua Jabatan HSE Enforcement & Compliance
 • Menguatkuasakan polisi, prosedur dan garis panduan Syarikat berkaitan Health, Safety dan Environment
 • Memastian majikan dan pekerja sentiasa mematuhi kehendak akta dan peraturan berkaitan Health, Safety dan Environment
 • Menasihati majikan dan pekerja dalam hal-hal berkaitan Health, Safety dan Environment
 • Menilai risiko dan hazards seterusnya mencadangkan dan menguatkuasakan langkah-langkah pencegahan dan kawalan
 • Melaksanakan siasatan ke atas insiden, kemalangan dan near-misses.
 • Mengkaji (review) setiap insiden, kemalangan dan near-misses dan seterusnya mencadangkan mekanisme/tindakan kawalan dan pencegahan.
 • Memantau keberkesanan langkah/mekanisme kawalan dan pencegahan
 • Melaksanakan program-program latihan dan kesedaran bagi hal-hal berkaitan Health, Safety dan Environment
Cara Memohon 

Anda perlu mendaftar sebagai pemohon dahulu di dalam sistem eRecruit sekiranya ingin memohon jawatan yang diiklankan. 

Klik eRecruit SESB untuk memohon sekarang!

Pemohon adalah di nasihatkan untuk membuat semakan status permohonan dari semasa ke semasa selepas tarikh tutup iklan. Pemohon yang disenarai pendek untuk proses temuduga akan dimaklumkan melalui emel yang didaftarkan.

Jika memerlukan sebarang bantuan, sila hubungi Pentadbir sistem eRecruit melalui emel:erecruit@sesb.com.my atau hubungi mereka di talian tetap 088-282 288/088-282 714/088-282221.

Tarikh Tutup Permohonan : 09 Julai 2021 (Jumaat)