PELAN PEMULIHAN NEGARA SOP FASA 2 BAGI SELURUH NEGERI SABAH (TARIKH BERKUATKUASA: 10 JULAI 2021)

PELAN PEMULIHAN NEGARA SOP FASA 2 BAGI SELURUH NEGERI SABAH (TARIKH BERKUATKUASA: 10 JULAI 2021)

Aktiviti Dibenarkan

• Semua sektor dan aktiviti yang disenaraikan sebagai Perkhidmatan Perlu Essential Services

PELAN PEMULIHAN NEGARA SOP FASA 2 BAGI SELURUH NEGERI SABAH

PELAN PEMULIHAN NEGARA SOP FASA 2 BAGI SELURUH NEGERI SABAH

PELAN PEMULIHAN NEGARA SOP FASA 2 BAGI SELURUH NEGERI SABAH
PELAN PEMULIHAN NEGARA SOP FASA 2 BAGI SELURUH NEGERI SABAH

PELAN PEMULIHAN NEGARA SOP FASA 2 BAGI SELURUH NEGERI SABAH

Aktiviti Tidak Dibenarkan

• Senarai sektor dan aktiviti yang TIDAK DISENARAIKAN sebagai Perkhidmatan Perlu Essential Services)

PELAN PEMULIHAN NEGARA SOP FASA 2 BAGI SELURUH NEGERI SABAH

PELAN PEMULIHAN NEGARA SOP FASA 2 BAGI SELURUH NEGERI SABAH

PELAN PEMULIHAN NEGARA SOP FASA 2 BAGI SELURUH NEGERI SABAH

• Pergerakan keluar kawasan PKP/PKPD kecuali dengan kebenaran PDRM & urusan / aktiviti dibenarkan

• Pergerakan masuk penduduk dari luar kawasan PKP/PKPD kecuali dengan kebenaran PDRM & urusan / aktiviti dibenarkan

Arahan Tetap

• Peraturan 14 dan Peraturan 16 P.U. (A) 293/2021.

• Akta 342.

• Ordinan Darurat (Pencegahan dan Pengawalan Penyakit Berjangkit) (Pindaan) 2021.

• Tertakluk kepada ketetapan yang dikeluarkan oleh MKN dan KKM.

• Arahan, peraturan dan SOP di bawah Kementerian / Jabatan / Agensi / PBT

• Tertakluk kepada laporan Hotspot Identification for Dynamic Engagement (HIDE) dan penilaian risiko KKM.

• Lain lain arahan dari semasa ke semasa yang dikeluarkan oleh KP Kesihatan.


Untuk dapatkan PELAN PEMULIHAN NEGARA SOP FASA 2 BAGI SELURUH NEGERI SABAH (PDF File), korang boleh rujuk di Telegram MKN Sabah