Materialisme dalam Masyarakat Islam

Materialisme terdiri dari dua perkataan, iaitu materi dan isme. Materi merujuk kepada bahan, benda, dan sesuatu yang dapat dilihat, manakala isme pula merujuk kepada kepercayaan, sikap, dan perlakuan.

Dengan itu, materialisme boleh difahami sebagai kepercayaan yang berkaitan dengan sikap, keyakinan, tingkah laku, dan nilai hidup yang memberi keutamaan kepada pemilikan benda berbentuk material, seperti harta dan wang, atau kekayaan material melebihi nilai hidup lain, seperti spiritual, intelektual, sosial, dan budaya.

Golongan materialisme sangat menekankan kepentingan benda dan memberi tumpuan kepada pemilikan harta. Mereka berpendapat bahawa kekayaan seseorang adalah penanda kemuliaan. Semakin kaya seseorang, semakin dihormati dalam masyarakat, manakala kekurangan harta dianggap hina dan tidak patut dihormati.

Materialisme dalam Masyarakat Islam

Pada masa kini, pemikiran seperti ini seolah-olah telah diterima dalam masyarakat Islam, dan ramai turut meyakini hal tersebut. Keadaan ini menjadi kebimbangan kerana tanpa sedar, masyarakat Islam tampaknya semakin materialistik.

Nilai spiritual, peradaban, dan akhlak murni semakin dikesampingkan, dan tidak lagi dianggap sebagai aset yang dapat meningkatkan martabat seseorang dalam pandangan masyarakat kontemporari.

Akibatnya, banyak yang bersaing untuk mengumpulkan kekayaan, mengejar status, dan kedudukan agar dianggap mulia dalam masyarakat.

Hakikatnya, kecenderungan manusia terhadap benda material yang tidak berlandaskan syariat Islam akan merosakkan kehidupan dan peradaban manusia. Hal ini kerana kuasa benda material dapat mengalihkan matlamat sebenar hidup manusia, yang sepatutnya diarahkan untuk memperhambakan diri kepada Allah SWT, kepada kepentingan benda material, yang boleh menimbulkan kesan negatif seperti:

Kesan Materialistik Kepada Masyarakat Islam

1. Terlalu sibuk mengejar kekayaan sehingga melupakan halal dan haram.

  • Masyarakat bersaing untuk mengejar kekayaan tanpa memikirkan kehalalan sumber pendapatan.
  • Rasuah, riba, penipuan, dan lain-lain amalan terlarang dilakukan demi mencapai kekayaan. Ianya akan semakin berleluasa kerana ingin mencapai kekayaan dalam masa yang singkat. 

2. Terlalu sibuk mengejar kekayaan sehingga mengabaikan keluarga.

  • Beberapa orang terlalu fokus pada kerjaya dan kekayaan hingga mengabaikan tanggungjawab terhadap keluarga.
  • Kehilangan nilai-nilai peradaban seperti kasih sayang dan tanggungjawab terhadap keluarga.

3. Melakukan pembaziran.

  • Keinginan untuk memiliki barang-barang terkini dan trendy menyebabkan pembaziran.
  • Budaya pembaziran merugikan masyarakat dan mengikuti trend tanpa memikirkan keperluan sebenar.

4. Dengki dengan pencapaian orang lain.

  • Kecenderungan dengki muncul apabila orang lain mencapai kejayaan atau kekayaan.
  • Dengki dapat menghilangkan nilai-nilai peradaban yang baik dan mengakibatkan perasaan benci serta fitnah.

5. Meningkatkan budaya berhutang.

  • Budaya berhutang menjadi amalan lazim dalam masyarakat materialistik.
  • Nafsu untuk memiliki barang-barang mewah menyebabkan masyarakat terjerat dalam masalah hutang yang serius.

Kesimpulannya, budaya materialistik memberi impak negatif kepada masyarakat Islam dan perlu dibincangkan dengan mendalam. Umat Islam perlu sedar bahawa kebahagiaan sejati bukan terletak pada kekayaan material. Harta adalah pinjaman dari Allah SWT yang perlu dikelola dengan baik.

Imam al-Ghazali menyatakan bahawa kebahagiaan sejati dapat diperoleh melalui ilmu dan amal. Ilmu mengenai Allah SWT dan amalan ibadah serta akhlak mulia menjadi kunci kebahagiaan. 

Masyarakat Islam perlu mengambil contoh dari ahli ibadah dan ulama yang menikmati kebahagiaan melalui ibadah kepada Allah dan menjaga hubungan baik sesama manusia.

0 Ulasan

Catat Ulasan

Post a Comment (0)

Terbaru Lebih lama